Activa, s.r.o.

 • společnost se zabývá prodejem kancelářských potřeb

Pracovní pohovor na pozici obchodního zástupce pro segment maloobchodu 13. 2. 2014

 • pozvání přišlo 7 dní od zaslání životopisu s motivačním dopisem
 • místem konání byla firemní pobočka v Ostravě
 • pohovor začal přesně v 13:30 a trval 20 minut

Příprava

 • prostudování informací na webu společnosti a prohlédnutí záznamu v rejstříku firem, vypsání podstatných informací a naplánování cesty

Oblečení

 • černý oblek a kravata

Samotný průběh

 • osobní pohovor se konal v jedné z kanceláří v příjemném a tichém prostředí
 • cílem bylo ověření údajů uvedených v životopise
 • ověření zdali má uchazeč představu, jaká práce by ho na této pozici čekala
 • popsat běžný pracovní den obchodního zástupce
 • co by ho na téhle práci konkrétně bavilo
 • zjištění motivace k práci obchodního zástupce
 • představa o finančním ohodnocení
 • otázky na předchozí pracovní zkušenosti a vzdělání
 • na závěr byl prostor na otázky
 • rozloučení

Závěr

 • pohovor probíhal v příjemném duchu. Atmosféra byla přátelská od začátku do konce. Otázky dávaly smysl a komunikace byla oboustranně plynulá.

Papera, s.r.o.

 • společnost se zabývá prodejem kancelářských potřeb

Výběrové řízení na pozici obchodního zástupce 17. 7. 2013

 • pozvánka přišla zhruba po 14 dnech od zaslání e-mailu s životopisem a motivačním dopisem
 • místem konání byl Harmony Club Hotel v Ostravě
 • začátek byl stanoven na 9:00

Příprava

 • prostudování webových stránek společnosti
 • vypsání důležitých informací na papír
 • vyhledání místa konání výběrového řízení (Harmony hotel) v mapy.cz

Oblečení

 • černý oblek a kravata

 Příjezd

 • jsem zvolil s půlhodinovým předstihem, abych měl dost času zorientovat se na místě a v rychlosti ještě přečíst předem vypsané informace, na informační tabuli u recepce jsem se dozvěděl patro i místnost kde se mám dostavit

Výběrového řízení se zúčastnilo

 • 12 uchazečů ve věku zhruba od 20 – 50 let
 • 2 zástupci firmy Papera

 Samotný průběh

 • představení uchazečů pěkně jeden za druhým (předstoupit před ostatní a naplnit celé dvě minuty povídáním o sobě)
 • představení společnosti Papera (oba zástupci nám představili společnost, její historii a obchodní výsledky)
 • představení pracovní pozice (jak pracuje obchodní zástupce u jejich firmy a jaké za odvedenou práci dostává ohodnocení, vysvětlení provizního systému, kariérního postupu a dalších benefitů), zde byl poté prostor na otázky, byl to také poslední bod, který probíhal za účasti všech uchazečů, následující body už probíhali individuálně
 • test ověření prodejních schopností (fiktivní telefonické kontaktování potencionálního zákazníka a nabídnutí libovolného zboží z firemního katalogu a sjednání schůzky, tento dialog probíhal mezi uchazečem a oběma zástupci firmy tváří v tvář, hodnotila se schopnost vyjadřovat se a přesvědčit o prodejních kvalitách a schopnosti rychle reagovat a dávat cenové a množstevní nabídky s cílem přimět zákazníka ke spolupráci
 • vyhodnocení celého výběrového řízení (každý kandidát měl sdělit své pocity, jak si myslí, že se mu výběrové řízení povedlo a co by mohl zlepšit a v čem si naopak myslí, že byl dobrý)
 • jednomu uchazeči byla nabídnuta práce

Závěr

 • toto výběrové řízení hodnotím velmi kladně a probíhalo v příjemném duchu, i když nakonec možnost pracovat pro společnost dostal někdo jiný

 

Máte také zkušenost z pohovoru/výběrového řízení na této pozici? Podělte se :) Příběhy můžete vkládat níže do formuláře. Při psaní se snažte dodržovat alespoň základní pravidla uvedené zde.

Z vlastní zkušenosti pro vás napsal obě svědectví : Marek, dne 19. 4. 2014

  Vaše zkušenost